Groenbemesters - Vraag & antwoord

 

Wat houdt BCA-resistent in? [Top]

BCA-rassen zorgen voor een sterke aaltjesreductie (tot meer dan 90 %). Voordat een bladrammenas of gele mosterd op de Aanbevelende Rassenlijst wordt opgenomen moet het ras voldoen aan de BCA-normen.

Tegenwoordig wordt de resistentie van de rassen aangegeven d.m.v. de pf/pi-cijfers. Indien een ras een pf/pi-waarde heeft van 0,1 zal de eindpopulatie aaltjes nog maar 10% zijn van de beginpopulatie. Alle BCA-rassen hebben een pf/pi-waarde van maximaal 0.3.

 

Wat is de ideale groenbemester na de graanoogst? [Top]

Na de graanoogst kunt u het beste kiezen voor bladrammenas of gele mosterd. U moet hierbij vooral letten op de beginontwikkeling en het bloeitijdstip. Een late bloei betekent veel lokking van aaltjes tijdens de groei. Hierdoor vermindert de aaltjespopulatie. Als het gewas niet meer groeit stopt de lokking van aaltjes.

 

Waarom een groenbemester zaaien? [Top]

Om uw grond in goede conditie te houden is het verstandig om een groenbemester te telen. De voordelen van een groenbemester zijn o.a.:

  • Verhoging van het organische stofgehalte
  • Verbetering van de structuur van de bodem
  • Bestrijding van aaltjes
    Vastleggen van mineralen om uitspoelen te voorkomen

 

Wanneer is BCA-resistent van belang voor de rassenkeuze? [Top]

Een lage pf/pi-waarde is van belang als aaltjes de neiging hebben zich te vermeerderen. Vooral een hoge temperatuur zorgt voor de vermeerdering van aaltjes. Daarom is het in het voorjaar belangrijk om op de absolute pf/pi-waarde te letten. Omdat alle rassen op de Aanbevelende Rassenlijst een hoge mate van resistentie hebben kunt u het beste kiezen voor een bladrammenas of gele mosterd die vermeld is in de Aanbevelende Rassenlijst.

 

Voor welke groenbemester moet ik kiezen? [Top]

Vooral het tijdstip van zaaien is van belang bij de keuze van de groenbemester. Na de graanoogst heeft men nog de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende soorten groenbemesters. Na de maïsoogst is men beperkt tot enkele grasgroenbemesters. Zie hiervoor de zaaischema's voor groenbemesters.

 

Wat is de ideale groenbemester na de maïsoogst? [Top]

Na de maïsoogst kunt u het beste kiezen voor een grasgroenbemester. Soil-Cover en Italiaans raaigras zijn geschikt. U kunt deze grasgroenbemesters zaaien tot half november.

Het Italiaans raaigras ras Bartali heeft als grote voordeel dat het in officiële proeven resistent bleek te zijn tegen het noordelijk wortelknobbelaaltje en tegen het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje. Deze aaltjes verhinderen een goede wortelgroei van de maïs. Hierdoor wordt maïs droogtegevoeliger en bovendien groeit maïs niet optimaal doordat het te weinig voedingsstoffen opneemt. Een lagere opbrengst is het gevolg. Met de groenbemester Bartali voorkomt u dit.